Voorwaarden voor Verkoop & Gebruik

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door My Farm Base SAS. Op deze site verwijzen de termen "wij", "ons" en "onze" naar My Farm Base SAS. My Farm Base SAS biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, hulpmiddelen en diensten die beschikbaar zijn vanaf deze site aan u, de gebruiker, op voorwaarde dat u alle hier vermelde voorwaarden, beleid en kennisgevingen accepteert.

Door deze site te bezoeken en/of een van onze producten te kopen, neem je deel aan onze "Service" en ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende voorwaarden ("Algemene Voorwaarden", "Voorwaarden"), met inbegrip van alle aanvullende voorwaarden, condities en beleid waarnaar verwezen en/of gehyperlinked wordt. Deze Voorwaarden gelden voor alle gebruikers van deze site, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gebruikers die op de site surfen, verkopers, klanten, handelaars, en/of bijdragers aan inhoud zijn.

Lees deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik zorgvuldig door voordat je onze website bezoekt of gebruikt. Door toegang tot of gebruik van enig deel van deze site, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, dan moet je de website niet bezoeken en geen gebruik maken van de diensten die erop worden aangeboden. Indien deze Voorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Voorwaarden.

Alle nieuwe functies en hulpmiddelen die in de toekomst aan deze winkel worden toegevoegd, zijn ook aan deze Voorwaarden onderworpen. Je kunt de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om elk deel van deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik bij te werken, te veranderen of te vervangen door updates en/of veranderingen op onze website te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Als je de website blijft gebruiken of bezoeken nadat er wijzigingen zijn aangebracht, betekent dit dat je die wijzigingen aanvaardt.

Onze winkel wordt gehost op Lightspeed Netherlands B.V., Herengracht 54, 1015 BN Amsterdam, Nederland. Zij voorzien ons van het e-commerce platform waarmee wij onze producten en diensten aan jou kunnen verkopen.


ARTIKEL 1 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ONZE ONLINE WINKEL

Door deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik te aanvaarden, verklaar je dat je meerderjarig bent in het land, de staat of de provincie waar je woont, en dat je ons toestemming hebt gegeven om minderjarigen onder jouw hoede deze website te laten gebruiken.

Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch mag je, door de Dienst te gebruiken, enige wet in je rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

Je mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard overbrengen.

Elke inbreuk op of schending van deze Voorwaarden heeft de onmiddellijke beëindiging van je Diensten tot gevolg.


DEEL 2 - VOORWAARDEN EN BEPALINGEN

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook een persoon de toegang tot de Diensten te ontzeggen.

Je begrijpt dat je inhoud (met uitzondering van je credit card gegevens) op een onversleutelde manier overgebracht kan worden, en dat dit (a) transmissies over verschillende netwerken met zich meebrengt; en (b) veranderingen om te voldoen aan en zich aan te passen aan technische vereisten voor verbindende netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd versleuteld tijdens de overdracht over netwerken.

Je stemt ermee in om geen enkel deel van de Dienst of het gebruik van de Dienst, of enige toegang tot de Dienst of contact op de website, via welke de Dienst wordt verstrekt, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

De in deze overeenkomst gebruikte kopjes zijn voor uw gemak opgenomen, en beperken of beïnvloeden deze Voorwaarden niet.


DEEL 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of tijdigheid van de informatie die op deze site beschikbaar is. De inhoud van deze site is louter informatief en mag niet als enige bron van informatie voor het nemen van beslissingen worden gebruikt zonder eerst meer nauwkeurige, volledige en actuele informatiebronnen te raadplegen. Als je besluit te vertrouwen op de inhoud van deze site, doe je dat op eigen risico.

Deze site kan bepaalde voorafgaande informatie bevatten. Dergelijke informatie uit het verleden is door haar aard niet actueel en wordt alleen voor informatieve doeleinden verstrekt. We behouden ons het recht voor de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht de informatie op onze site bij te werken. Je stemt ermee in dat het jouw verantwoordelijkheid is om veranderingen op onze site te volgen.


ARTIKEL 4 - WIJZIGINGEN IN DIENSTVERLENING EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving veranderen.

Wij behouden ons het recht voor de Dienst (of enig deel of inhoud van de Dienst) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk tegenover jou of derden voor prijswijzigingen, opschorting of stopzetting van de Dienst.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online via onze website verkrijgbaar zijn. Deze producten of diensten kunnen in beperkte hoeveelheden beschikbaar zijn en kunnen alleen geretourneerd of geruild worden in overeenstemming met ons Retourbeleid.

We hebben ons best gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die op onze winkel staan zo duidelijk mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat je computerscherm de kleuren nauwkeurig weergeeft.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografisch gebied of rechtsgebied te beperken. Wij kunnen van dit recht per geval gebruik maken. We behouden ons het recht voor de hoeveelheden van elk product of elke dienst die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving veranderd worden. We behouden ons het recht voor om op elk moment te stoppen met het aanbieden van welk product dan ook. Elk aanbod van diensten of producten op deze site is ongeldig waar dat bij wet verboden is.

Wij garanderen niet dat de kwaliteit van door jou verkregen of gekochte producten, diensten, informatie of andere koopwaar aan je verwachtingen zal voldoen, of dat eventuele fouten in de Dienst zullen worden gecorrigeerd.


DEEL 6 - JUISTHEID VAN FACTURERING EN REKENINGINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die je bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling verminderen of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die door of vanaf dezelfde klantenrekening, dezelfde credit card, en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. Als we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen je daarvan op de hoogte te brengen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of het factuuradres/telefoonnummer dat je opgaf toen je de bestelling plaatste. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, van handelaars, wederverkopers of distributeurs afkomstig lijken te zijn.

Je stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige bestel- en rekeninginformatie te verstrekken voor alle bestellingen die je in onze winkel doet. Je stemt ermee in je account- en andere gegevens, waaronder je e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat wij je transacties kunnen voltooien en zo nodig contact met je kunnen opnemen.

Voor meer details, zie ons Retourbeleid.


DEEL 7 - OPTIONEEL GEREEDSCHAP

Wij kunnen je toegang geven tot hulpmiddelen van derden waarover wij geen controle of invloed hebben.

Je erkent en stemt ermee in dat we toegang tot die hulpmiddelen verstrekken "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is", zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige bekrachtiging. Wij hebben geen wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van dergelijke optionele hulpmiddelen van derden.

Als je gebruik maakt van de optionele hulpmiddelen die op de Site worden aangeboden, doe je dat op eigen risico en naar eigen goeddunken en dien je de voorwaarden te raadplegen waarop die hulpmiddelen door de betreffende derde aanbieder(s) worden aangeboden.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies op onze site aanbieden (waaronder nieuwe hulpmiddelen en hulpbronnen). Deze nieuwe functies en diensten zullen ook aan deze Voorwaarden onderworpen zijn.


DEEL 8 - LINKS VAN DERDEN

Sommige inhoud, producten en diensten die via onze Dienst beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen je doorverwijzen naar websites van derden die niet met ons verbonden zijn. Wij zijn niet verplicht de inhoud of de nauwkeurigheid van deze sites te bekijken of te evalueren, en wij garanderen of aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor enige inhoud, website, product, dienst of ander item toegankelijk op of van zulke sites van derden.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig kwaad of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of andere transacties die in verband met zulke websites van derden worden uitgevoerd. Lees de beleidsregels en praktijken van derden zorgvuldig en zorg dat je ze begrijpt voordat je een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen over de producten van deze derden moeten aan deze derden worden voorgelegd.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN, SUGGESTIES EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKERS

Als je op ons verzoek specifieke inhoud inzendt (bijv. om aan prijsvragen mee te doen), of als je zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal stuurt, hetzij online, per e-mail, per post, of anderszins (gezamenlijk, "Feedback"), geef je ons het recht, op elk moment en zonder beperking, om alle Feedback die je ons stuurt te bewerken, te kopiëren, te publiceren, te verspreiden, te vertalen en anderszins te gebruiken in alle media. Wij zijn niet en zullen niet verplicht zijn om (1) de vertrouwelijkheid van Reacties te bewaren; (2) iemand een vergoeding te betalen voor geleverde Reacties; of (3) op Reacties te reageren.

Wij kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan wij, naar eigen goeddunken, menen dat die onwettig, beledigend, bedreigend, kwetsend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk is, of inbreuk maakt op intellectueel eigendom of deze Algemene Voorwaarden.

Je stemt ermee in commentaar te schrijven dat geen inbreuk maakt op de rechten van derden, waaronder auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheidsrechten, of andere persoonlijke of eigendomsrechten. Je stemt er ook mee in dat je commentaren geen onwettig, lasterlijk, smadelijk, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, noch computervirussen of andere kwaadaardige software die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website zou kunnen beïnvloeden. Je mag geen vals emailadres gebruiken, je niet voordoen als iemand die je niet bent, of proberen ons en/of derden te misleiden over de herkomst van je commentaar. Je bent volledig verantwoordelijk voor alle commentaar dat je plaatst en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor commentaren die je plaatst of die een andere derde plaatst.


DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het verstrekken van je persoonlijke informatie op onze winkel wordt geregeld door ons Privacybeleid. Klik hier om ons Privacybeleid te bekijken.


DEEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Van tijd tot tijd kan er informatie op onze site of in de Dienst staan die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen kan bevatten die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden, weglatingen te corrigeren, en informatie te veranderen of bij te werken of bestellingen te annuleren, als informatie op de Service of een verwante website onnauwkeurig is, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat je je bestelling geplaatst hebt).

Wij zijn niet verplicht om informatie op de Dienst of een bijbehorende website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, met inbegrip van maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve wanneer de wet dat vereist. Geen enkele vastgestelde update of verversingsdatum in de Dienst of op een bijbehorende website moet worden opgevat als een basis om te concluderen dat de informatie in de Dienst of op een bijbehorende website veranderd of bijgewerkt is.

 


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de verbodsbepalingen in de Gebruiksvoorwaarden is het je verboden de Site of de inhoud ervan te gebruiken (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen aan te zetten tot het verrichten van of deelnemen aan illegale handelingen; (c) om een regionale verordening of een internationale, federale, provinciale of staatswet, -regel of -verordening te overtreden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, te kwetsen, te belasteren, te lasteren, te kleineren, te intimideren of te discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, etnische afkomst, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; f) valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of de werking van de Dienst of een geassocieerde, onafhankelijke of Internet website in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, te phishen, te kapen, informatie af te persen, het web (of een andere bron) te doorzoeken, te verkennen of te scannen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de veiligheidsmaatregelen van onze Dienst, een andere website of het Internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om je gebruik van de Dienst of een verwante website te beëindigen wegens overtreding van de verboden gebruiksvormen.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Wij geven geen garantie of verklaring dat uw gebruik van onze Dienst ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

Wij garanderen niet dat de resultaten die door het gebruik van de Dienst verkregen kunnen worden, nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

Je gaat ermee akkoord dat wij van tijd tot tijd de Dienst voor onbepaalde tijd kunnen stopzetten of de Dienst op elk moment kunnen opzeggen, zonder voorafgaande kennisgeving aan jou.

Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat je gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, de Dienst op je eigen risico is. De Dienst en alle producten en diensten die via de Dienst aan je worden geleverd worden (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) geleverd op een "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" basis voor je gebruik zonder enige verklaring, garantie of voorwaarde, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zullen My Farm Base SAS, onze directeuren, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiairs, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers aansprakelijk zijn voor enig letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, strafrechtelijke, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, inkomsten, besparingen, gegevens, vervangingskosten, of soortgelijke schade, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit je gebruik van een dienst of product van de Dienst, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met je gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die het gevolg is van het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die geplaatst, verzonden, of anderszins beschikbaar gesteld wordt via de Dienst, zelfs als je op de hoogte bent gesteld van de mogelijkheid van dergelijke claims. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die de wet toestaat.

 


SECTIE 14 - SCHADELOOSSTELLING

Je gaat ermee akkoord My Farm Base SAS, onze moederbedrijven, dochtermaatschappijen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren, te verdedigen en schadeloos te stellen voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocaatkosten, die door een derde wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit je overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen of je overtreding van enige wet of de rechten van een derde partij.


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

Indien een bepaling van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal die bepaling niettemin worden gehandhaafd voor zover de wet dat toestaat, en zal het niet-afdwingbare gedeelte geacht worden van deze Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden te zijn afgescheiden, waarbij die afscheiding de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aantast.


ARTIKEL 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de datum van beëindiging zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden ook na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door jou of niet opgezegd worden. Je kunt deze Voorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat je niet langer gebruik wilt maken van onze Diensten, of wanneer je onze site niet langer gebruikt.

Als wij, naar eigen goeddunken, vaststellen dat je geen succes hebt, of als wij vermoeden dat je de voorwaarden van deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik niet hebt kunnen naleven, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving aan jou beëindigen en blijf je aansprakelijk voor alle bedragen die je tot en met de datum van beëindiging verschuldigd bent, en/of kunnen wij je de toegang tot onze Diensten (of een deel ervan) ontzeggen.


DEEL 17 - VOLLEDIGHEID VAN DE OVEREENKOMST

Wanneer wij nalaten een recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, betekent dit niet dat wij van dat recht of die bepaling afstand doen.

Deze Voorwaarden of andere beleidslijnen of werkingsregels die we op deze site of in verband met de Service plaatsen, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen jou en ons en bepalen je gebruik van de Service, en vervangen alle eerdere en gelijktijdige communicatie, voorstellen en overeenkomsten, mondeling of schriftelijk, tussen jou en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Voorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze Voorwaarden zal niet ten nadele van de opstellende partij worden uitgelegd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten via welke wij je Diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de wetten van 20 Rue des Prés, Gries, GES, 67240, Frankrijk.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE VERKOOP- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN

Je kunt de meest recente versie van de Algemene Verkoop- en Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina raadplegen.

Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, elk deel van deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze site te plaatsen. Het is jouw verantwoordelijkheid om onze site regelmatig te bezoeken om te controleren of er veranderingen zijn. Je voortgezette gebruik van of toegang tot onze site na het bekendmaken van wijzigingen in deze Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik betekent aanvaarding van die wijzigingen.


ARTIKEL 20 - CONTACTGEGEVENS

Vragen over de Voorwaarden voor Verkoop en Gebruik kunnen naar [email protected] gestuurd worden.

PayPal MasterCard Visa iDEAL
Mijn account
Je bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te maken. Of maak nu een account aan.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...