Disclaimer

Laatst bijgewerkt: 22 februari 2021

Interpretatie en definities
Interpretatie

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter wordt geschreven, hebben de betekenis die in de volgende voorwaarden is omschreven. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

Definities

In de zin van deze Disclaimer wordt verstaan onder:

Bedrijf (in deze Disclaimer aangeduid als "het Bedrijf", "Wij", "Ons" of "Onze") verwijst naar ARC innovation SAS, 20 Rue des Prés, F-67240 Gries.
Dienst verwijst naar de Website.
U verwijst naar de persoon die toegang heeft tot de Dienst, of het bedrijf of andere rechtspersoon namens wie deze persoon toegang heeft tot of gebruik maakt van de Dienst, zoals van toepassing.
Website verwijst naar Aniko - Frankrijk, toegankelijk via https://aniko.shop
Disclaimer

De informatie in de Service is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Het Bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor fouten of omissies in de inhoud van de Service.

In geen geval zal het bedrijf aansprakelijk zijn voor enige speciale, directe, indirecte, gevolg- of incidentele schade of welke schade dan ook, hetzij in een contractuele handeling, nalatigheid of andere onrechtmatige daad, voortvloeiend uit of in verband met het gebruik van de Service of de inhoud van de Service. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om toevoegingen, verwijderingen of wijzigingen aan de inhoud van de Service op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving uit te voeren. Deze Disclaimer is gemaakt met behulp van de Disclaimer Generator.

Het bedrijf garandeert niet dat de Dienst vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Externe links Disclaimer

De Dienst kan links bevatten naar externe websites die niet worden aangeboden of onderhouden door of op enigerlei wijze verbonden zijn aan de Onderneming.

Gelieve er nota van te nemen dat de Vennootschap de nauwkeurigheid, relevantie, tijdigheid of volledigheid van de informatie op deze externe websites niet waarborgt.

Fouten en omissies Disclaimer

De informatie die door de Dienst wordt verstrekt, is uitsluitend bedoeld als algemene leidraad voor aangelegenheden die van belang zijn. Ook al neemt het Bedrijf alle voorzorgsmaatregelen om te verzekeren dat de inhoud van de Dienst zowel actueel als accuraat is, fouten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen er, gezien de veranderende aard van wetten, regels en voorschriften, vertragingen, weglatingen of onnauwkeurigheden optreden in de informatie die in de Service is opgenomen.

Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of weglatingen, of voor de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie.

Eerlijk gebruik Disclaimer

Het Bedrijf kan auteursrechtelijk beschermd materiaal gebruiken dat niet altijd specifiek is goedgekeurd door de eigenaar van het auteursrecht. Het bedrijf stelt dergelijk materiaal ter beschikking voor kritiek, commentaar, nieuwsberichtgeving, onderwijs, wetenschap of onderzoek.

Het Bedrijf is van mening dat dit een "eerlijk gebruik" is van dergelijk auteursrechtelijk beschermd materiaal, zoals bepaald in sectie 107 van de Auteurswet van de Verenigde Staten.

Indien U auteursrechtelijk beschermd materiaal van de Dienst wenst te gebruiken voor uw eigen doeleinden die verder gaan dan fair use, dient U toestemming te verkrijgen van de eigenaar van het auteursrecht.

Uitgedrukte meningen Disclaimer

De Dienst kan meningen en opinies bevatten die van de auteurs zijn en niet noodzakelijk het officiële beleid of standpunt van enige andere auteur, agentschap, organisatie, werkgever of bedrijf, inclusief het Bedrijf, weerspiegelen.

Reacties gepubliceerd door gebruikers zijn hun eigen verantwoordelijkheid en de gebruikers zullen de volledige verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en schuld op zich nemen voor eventuele smaad of rechtszaken die voortvloeien uit iets geschreven in of als direct gevolg van iets geschreven in een reactie. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor enig commentaar gepubliceerd door gebruikers en behoudt zich het recht voor om elk commentaar om welke reden dan ook te verwijderen.

Geen verantwoordelijkheid Disclaimer

De informatie op de Dienst wordt verstrekt met dien verstande dat het Bedrijf zich hier niet bezighoudt met het verstrekken van juridisch, boekhoudkundig, fiscaal of ander professioneel advies en diensten. Als zodanig mag het niet worden gebruikt als vervanging voor overleg met professionele accountants, belastingadviseurs, juridische of andere bevoegde adviseurs.

In geen geval zal de Onderneming of haar leveranciers aansprakelijk zijn voor enige speciale, incidentele, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met uw toegang of gebruik of de onmogelijkheid om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Dienst.

"Gebruik op eigen risico" Disclaimer

Alle informatie in de Dienst wordt verstrekt "zoals zij is", zonder garantie van volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid of van de resultaten verkregen door het gebruik van deze informatie, en zonder garantie van enige soort, uitdrukkelijk of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van prestaties, verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

Het Bedrijf zal niet aansprakelijk zijn tegenover U of iemand anders voor enige beslissing genomen of actie ondernomen op basis van de informatie gegeven door de Dienst of voor enige gevolgschade, speciale of gelijkaardige schade, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Contacteer Ons

Indien u vragen heeft over deze Disclaimer, kunt u contact met ons opnemen

Per e-mail: [email protected]

Per post: 20 Rue des Prés, F-67240 Gries

© My Farm Base

PayPal MasterCard Visa iDEAL
Mijn account
Je bent niet ingelogd. Log in om van alle voordelen gebruik te maken. Of maak nu een account aan.
Taal
Winkelwagen
Uw winkelwagen is leeg
Menu
Zoeken
Search suggestions
Geen producten gevonden...